Slide Slide

Przedszkolaki

(2,5 – 5 lat)

W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferujemy otwarty styl i aktywne metody. Organizowane zajęcia dodatkowe są dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci. W godzinach porannych odbywają się zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, korekcyjno – kompensacyjnym, porządkowym, w zależności od potrzeb wychowanków. Dzieci mają możliwość podejmowania zabaw swobodnych, organizowanych z własnej inicjatywy, czasami także z udziałem kolegów z innych grup. To także dobry moment na rozmowy indywidualne nauczyciela z dzieckiem, podejmowane przez obie strony. W tym czasie odbywa się realizacja zadań edukacyjnych z dziećmi zdolnymi oraz z deficytami rozwojowymi. Po śniadaniu organizowane są zajęcia wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcze, w ramach których dzieci podejmują działania we wszystkich sferach aktywności. Na przestrzeni całego tygodnia nauczyciel organizuje działalność dzieci rozwijającą ich kompetencje w zakresie edukacji umysłowej, społeczno- moralnej , zdrowotnej, estetycznej ( muzycznej i plastyczno- technicznej) kładąc szczególny nacisk na indywidualizację potrzeb, integrację poszczególnych treści oraz wyzwalanie potencjału twórczego wychowanków. To także zabawy zorganizowane i swobodne w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Czas zajęć popołudniowych przeznaczony jest na leżakowanie w grupie dzieci młodszych, natomiast w grupach dzieci starszych na poobiedni relaks. Przy sprzyjających warunkach dzieci korzystać mogą także z zabaw w ogrodzie przedszkolnym lub uczestniczyć w wycieczkach, spacerach. Czas popołudniowy wypełniają także swobodne zabawy inicjowane przez dzieci. To także czas na zajęcia dodatkowe w mniejszych grupach, a w sześciolatkach odbywają się również zajęcia utrwalające.